Akreditované kurzy


Jak na neukázněné dítě ve skupině

8h | 5000 Kč

Kdo je vlastně zlobivé dítě? Jsem já sám ukázněný? Má „nekázeň“ nějaká pozitiva? Proč tak urputně vyžaduji kázeň? Lze „nekázeň“ využít jako výchovný prostředek? Nejen na tyto otázky budeme společně v rámci supervizní diskuse hledat odpovědi.

Cílem semináře je vybavit účastníky základními znalostmi a dovednostmi pro práci s neukázněnými dětmi ve skupině. Seminář je rozdělen na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zaměříme na problematiku kázně a autority, zejména se podíváme na komunikaci s neukázněným dítětem a na práci s pravidly. Vycházet budeme ze zahraničních i tuzemských výzkumů. V praktické části si následně vyzkoušíme nácvik dovedností, zejména pak různé způsoby vedení rozhovoru s neukázněným dítětem. Naučíme se, jak druhému říci, co se nám na jeho chování líbí a co nelíbí; jak udělit správně zpětnou vazbu; jak aktivně naslouchat případně jak a zda vůbec trestat. Jako metodu výuky zvolíme videotréning a následný rozbor s diskusí.

 • Při videotréningu odhalíte své stereotypy a chyby v komunikaci
 • Vytvoříme si společně zásady udržení kázně
 • Poznáme sami sebe, své vlastní potřeby

Podmínky

 • Maximální počet účastníků je 20 osob. V případě zájmu můžeme udělat společnou teoretickou část pro více osob a praktickou část rozdělit na dvě skupiny (+2000 Kč)
 • V rámci Prahy a vybraných částí Středočeského kraje není účtováno cestovné a čas strávený na cestě

První pomoc při šikanování

8h | 5000 Kč

Víte, co je to šikana, ale rádi byste si procvičili vybrané dovednosti (vedení rozhovoru, diagnostika …) a reflektovali vlastní praxi? Proč šikana existuje a „co tím agresoři sledují“? Existuje vůbec obecně platný postup při řešení šikany?

Vzdělávací program je zaměřen na získání základních teoretických i praktických znalostí a dovedností pro řešení šikany ve skupině dětí. Seminář je koncipován jako teoreticko-praktický. Teoretická část bude zaměřena zejména na vymezení základní terminologie (agrese, agresivita, šikana, sociální deviace); naučíme se rozpoznat šikanu na ukázce (video, text) podle vymezených kritérií; řekneme si, jak šikanu správně řešit (scénář bezpečné léčby skupinového onemocnění), jak jí předcházet a jak vzniká; sděleny budou reálné případy z praxe lektora a prezentovány závěry vlastních výzkumů. Praktická část bude věnována nácviku dovedností a sebezkušenosti.

 • V rámci sebezkušenostní části porozumíme skupinovým procesům a určitým prvkům skupinové dynamiky
 • Naučíme se techniky vedení rozhovorů s agresorem a obětí
 • Naučíme se číst jednotlivé znaky šikany a „dělat“ do skupiny intervence

Podmínky

 • Maximální počet účastníků je 20 osob. V případě zájmu můžeme udělat společnou teoretickou část pro více osob a praktickou část rozdělit na dvě skupiny (+2000 Kč)
 • V rámci Prahy a vybraných částí Středočeského kraje není účtováno cestovné a čas strávený na cestě

Základy konstruktivní komunikace

8h | 5000 Kč

Víte, jak druhým sdělit, co se vám na jejich chování líbí nebo nelíbí? Nevíte si rady při rozhovoru s agresivním rodičem nebo klientem? Chcete se naučit reagovat na kritiku? Dovedete ukončit vztahovou válku a věnovat se věcnému obsahu? Pojďme společně trénovat.

Cílem semináře je naučit účastníky základům konstruktivní komunikace, umět identifikovat symetrickou a asymetrickou komunikaci, umět udělit zpětnou vazbu správnou formou (říci druhému co se mu na jeho chování líbí a nelíbí), dále je naučit aplikovat postup vedení, bránit se manipulaci, odmítat žádost o laskavost, správně reagovat na kritiku. Seminář je koncipován jako teoreticko-praktický.

 • Při videotréningu odhalíte své stereotypy a chyby v komunikaci
 • Vytvoříme si společně zásady asertivní komunikace
 • Naučíme se reflektovat své komunikační strategie a chyby

Podmínky

 • Maximální počet účastníků je 15 osob. V případě zájmu můžeme udělat společnou teoretickou část pro více osob a praktickou část rozdělit na dvě skupiny (+2000 Kč)
 • V rámci Prahy a vybraných částí Středočeského kraje není účtováno cestovné a čas strávený na cestě

Školení hlavních vedoucích zotavovacích akcí

24h | 12 000 Kč

Pořádáte letní tábory a nevíte si rady s měnící se administrativou, bezpečností práce nebo GDPR? Dovedete správně pracovat s reflexí proběhlých aktivit? Umíte využívat nejnovější metody a techniky zážitkové pedagogiky? Umíte si poradit s šikanou ve skupině? Trápí vás spící vedoucí na večerní poradě? Pojďme společně naplňovat vizi vašeho tábora…

Vzdělávací program je zaměřen na přípravu hlavních vedoucích dětských táborů nebo jejich zástupců. Program se skládá ze dvou hlavních bloků: administrativního (obsahuje témata jako základní právní předpisy, povinnosti provozovatele, dokumentace tábora, hospodaření akce nebo pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s dětmi a mládeží) a pedagogického (zahrnující témata jako zážitková pedagogika, řešení konfliktů mezi dětmi, řešení šikany, základy managementu, vedení porad, práce s reflexí, základy sociální psychologie). Oba bloky mají teoretickou (přednáška s využitím didaktických pomůcek) a praktickou část (nácvik dovedností, videotrénink, kooperativní učení, heuristické metody, supervizní techniky).

 • Poměr teoretické a praktické výuky je 1:1.
 • Individuálně poskládáme témata tak, aby byla co nejprospěšnější pro váš tým.
 • Naučíme se řídit sami sebe.

Podmínky

 • Maximální počet účastníků je 25 osob. V případě zájmu je možné do programu zahrnout vaše požadavky (cca 5 hodin na volitelná témata). Kurz je vhodné koncipovat jako dvoudenní, mimo město v přírodě.