Mgr. et Mgr. Jakub Vlach

Pracovní zkušenosti

10 let v neziskovém sektoru

Během posledních 10 let jsem získal zkušenosti v řadě neziskových organizací a prošel různými pozicemi: od dobrovolníka, konzultanta občanské poradny, vedoucího projektu, koordinátora dobrovolníků, metodika, vedoucího na letním táboře až po statutárního zástupce a vedoucího pracovníka.

Znám tedy denní chleba a problémy neziskového sektoru. Vím, jak náročná a přesto velmi potřebná je práce v různými typy klientů (zkušenosti mám s lidmi ve výkonu trestu, s dětmi umístěnými v zařízeních ústavní a ochranné výchovy, s dětmi ohroženými školním neprospěchem); vím, jaká nejistota a stres je spojen s projektovou činností a související administrativou.

V současné době působím v neziskové organizaci Kroužky o. p. s. jako metodik technických a edukativních oborů a jsem místopředsedou zapsaného spolku The trip to fancy, z. s., který se věnuje pořádání letních táborů v duchu zážitkové pedagogiky.

6 let v businessu

V roce 2014 jsem společně se svým kolegou založil cestovní kancelář pořádající tuzemské i zahraniční zájezdy, primárně pro školy a školská zařízení. Znám tedy i tvrdé podnikatelské prostředí, které vyžaduje být neustále ve střehu a přizpůsobovat se požadavkům trhu. Vím, jak je těžké sehnat a udržet kvalitní pracovníky, jak náročné je nastavit různé řídící procesy, jak pracovat s týmem podřízených; vím jaké to je usínat s pocitem nejistoty zda „klapne“ to či ono; vím, jak je těžké se spolehnout sám na sebe a naučit se věřit svým podřízeným.

4 roky ve školství

Oblast školství je mým aktuálním domovem. V současné době pracuji jako pedagog zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, pedagog volného času a sociální pedagog ve středisku volného času Kroužky pro děti Praha. V roce 2016/2017 jsem působil jako učitel všeobecně vzdělávacích předmětů na SOU ve věznici v Jiřicích. Detailně znám také prostředí školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, zejména dětské domovy nebo výchovné ústavy.

Vím, jak je těžké a náročné stoupnout si před třídní kolektiv a zaujmout, jak náročné je efektivně pracovat se skupinovou dynamikou, komunikovat s rodiči žáků, řešit vzniklé konflikty ve třídě od šikany až po záškoláctví.

Dosažené vzdělání

(Mgr.) Sociální pedagogika; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

(Mgr.) Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce; Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Kurzy a další vzdělání

  • Výcvik v systemické supervizi a koučování pro pomáhající profesionály (500 h); Psychoterapeutická klinika Hermes Group Praha
  • Výcvik měkkých dovedností pro práci s dětmi a mládeží (250 h); Jules a Jim, z. s.
  • Započatý sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP (600 h); Život bez závislostí, z. s.
  • Dále mnoho jednodenních či dvoudenních akreditovaných vzdělávacích programů zejména v oblasti sociální patologie, systemické terapie a koučování.