Mgr. et Mgr. Jakub Vlach

Pracovní zkušenosti

15 let v neziskovém sektoru

Během posledních 15 let jsem získal zkušenosti v řadě neziskových organizací a prošel různými pozicemi: od dobrovolníka, konzultanta občanské poradny, vedoucího projektu, koordinátora dobrovolníků, metodika, vedoucího na letním táboře až po statutárního zástupce a vedoucího pracovníka.

Znám tedy denní chleba a problémy neziskového sektoru. Vím, jak náročná a přesto velmi potřebná je práce s různými typy klientů (zkušenosti mám s lidmi ve výkonu trestu, s dětmi umístěnými v zařízeních ústavní a ochranné výchovy, s dětmi ohroženými školním neprospěchem); vím, jaká nejistota a stres je spojen s projektovou činností a související administrativou.

V současné době působím v neziskové organizaci Kroužky o. p. s. jako konzultant, pro organizaci Jules a Jim, z. ú. realizuji selektivní primární prevenci a jsem i místopředsedou zapsaného spolku, který se věnuje pořádání letních táborů v duchu zážitkové pedagogiky (www.vodackytaborcr.cz).

6 let v businessu

V roce 2014 jsem společně se svým kolegou založil cestovní kancelář pořádající tuzemské i zahraniční zájezdy, primárně pro školy a školská zařízení. Znám tedy i tvrdé podnikatelské prostředí, které vyžaduje být neustále ve střehu a přizpůsobovat se požadavkům trhu. Vím, jak je těžké sehnat a udržet kvalitní pracovníky, jak náročné je nastavit různé řídící procesy, jak pracovat s týmem podřízených; vím jaké to je usínat s pocitem nejistoty zda „klapne“ to či ono; vím, jak je těžké se spolehnout sám na sebe a naučit se věřit svým podřízeným.

7 let ve školství

Oblast školství dlouho byla a je mým domovem. V současné době pracuji jako pedagog v několika zařízeních pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (KVIC, NPI, VISK, SVČ Kroužky apod.); 6 let jsem pracoval jako pedagog volného času a sociální pedagog ve středisku volného času Kroužky pro děti Praha. V 2016/2017 jsem působil jako učitel všeobecně vzdělávacích předmětů na SOU ve věznici v Jiřicích, malou "přestávku" jsem učinil i ve školním roce 2020/2021, kdy jsem působil jako třídní učitel a metodik prevence na ZŠ Solidarita v Praze. Detailně znám také prostředí školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, zejména dětské domovy nebo výchovné ústavy.

Vím, jak je těžké a náročné stoupnout si před třídní kolektiv a zaujmout, jak náročné je efektivně pracovat se skupinovou dynamikou, komunikovat s rodiči žáků, řešit vzniklé konflikty ve třídě od šikany až po záškoláctví.

Od roku 2018 převážně jako OSVČ

Aktuálně se věnuji vlastní terapeutické (spolupracuji s klinikou JABEC), supervizní (realizuji skupinové, týmové i individuální supervize, mezi mými klienty jsou neziskové organizace, státní instituce, veřejné i soukromé školy, pomáhající profesionálové), lektorské (vedu kurzy pro mnoho institucí - Vzdělávací institut Středočeského kraje, Krajské zařízení pro vzdělávaní pedagogických pracovníků Nový Jičín, Středisko volného času a Zařízení pro DVPP Kroužky pro děti Praha apod.) i pedagogické (vedu výuku vlastních zájmových kroužků pro děti a pořádám řadu zážitkových kurzů) práci.

Dosažené vzdělání

(Mgr.) Sociální pedagogika; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

(Mgr.) Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce; Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Kurzy a další vzdělání

  • Výcvik v systemické supervizi a koučování pro pomáhající profesionály (500 h); Psychoterapeutická klinika Hermes Group Praha
  • Výcvik měkkých dovedností pro práci s dětmi a mládeží (250 h); Jules a Jim, z. s.
  • Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP (600 h); Život bez závislostí, z. s.
  • Dále mnoho jednodenních či dvoudenních akreditovaných vzdělávacích programů zejména v oblasti sociální patologie, systemické terapie a koučování, diagnostiky třídních kolektivů.