Unavení zaměstnanci bez motivace na firemní schůzi
 • Drhne vám komunikace ve firmě?
 • Nedaří se vám zaměstnance motivovat?
 • Chcete posílit pracovní tým?
 • Chcete podpořit své zaměstnance v rozvoji sociálních dovedností, plánování a pracovních návyků?
 • Řešíte problém s konkrétním člověkem?
 • Vzdělávání

  Firemním týmům a jejich manažerům nabízím tréninky sociálních dovedností, workshopy, semináře nebo přednášky šité na míru.

  • Vzdělávání probíhá přímo ve vaší firmě
  • Obsah vzdělávání upravím podle potřeb vedení společnosti, ale i potřeb zaměstnanců (před realizací proběhne osobní schůzka a analýza potřeb)
  • Každý program je koncipován jako teoreticko-praktický a obsahuje sebezkušenostní a reflektivní část
  • Uvedená cena je fixní bez ohledu na počet zúčastněných osob

  Nabízím vzdělávací programy v následujících oblastech:

  • Asertivní komunikace s klienty
  • Vedení týmu
  • Zvládání konfliktů (komunikace věcná a vztahová)
  • Vedení porad a schůzek
  • Aplikace svobodného přístupu v práci
  • Prezentační dovednosti
  • Práce s rolemi aneb jak si poradit s „rušivým elementem“
  • Práce s časem
  • Autorita a její rozvíjení
  • Skupinová dynamika a práce s ní

  Cena

  Cena za vzdělávání je smluvní, většinou se pohybuje v rozmezí 700 – 1500 Kč za 60 minut, její stanovení závisí na dojednaném obsahu, formě a délce. Kontaktujte mě, rád vám připravím kalkulaci na míru.

  Koučování

  Koučování je partnerská spolupráce mezi mnou a vámi, jejímž cílem je maximalizace vašeho osobního i profesního potenciálu, nalezení a efektivnější využití vašich schopností a dovedností. Koučování je metodou učení.

  Nejčastější témata koučování:

  • Nedovedu učinit závažné rozhodnutí
  • Nejsem spokojen se svými výsledky
  • Celková pracovní nespokojenost a frustrace
  • Nevycházím se svými kolegy na pracovišti (se svým nadřízeným)
  • Schází mi motivace řešit problémy
  • Mám chuť odejít a najít si jinou práci
  • Nevím, zda využít příležitosti, která se mi nabízí
  • Nevím, zda bude mé rozhodnutí správné
  • Ve firmě je plno konfliktů, které na mě dopadají
  • Rád bych získal autoritu a respekt
  • Nevím, co dál …

  Forma spolupráce

  • Individuální koučování: Pravidelné setkávání a konzultace s jedním klientem (vedoucí pracovník, zaměstnanec)
  • Týmové koučování: Práce s celým pracovním týmem zaměřená na zlepšení činnosti celé organizace (řešení určitého problému, plánování projektu, atp.)
  • Kombinovaná forma: Koučování spojené se vzděláváním a tréninkem dovedností

  Způsob práce

  Mým východiskem je zejména přístup zaměřený na řešení (solution-focused), jehož otcem je známý terapeut Steve De Shazer a jeho žena a kolegyně Insoo Kim Berg. Během koučování rozvíjíme řešení (vizi), nikoliv problémy.

  Cena

  Cena za koučování je smluvní, většinou se pohybuje v rozmezí 850 – 1200 Kč za 60 minut, její stanovení závisí na dojednaném obsahu, formě a délce. Kontaktujte mě, rád vám připravím kalkulaci na míru.

  Teambuilding

  Jedná se o aktivity, jejichž cílem je budování koheze (soudržnosti) týmu, posílení týmové identity, zlepšení vztahů a atmosféry na pracovišti. Během programu se pracuje s jednotlivými prvky skupinové dynamiky: normy, komunikace mezi členy skupiny, podskupiny, struktura, cíle atp. Program je koncipován tak, že jsou účastníci vystavováni novým situacím, na něž musí reagovat pomocí spolupráce s ostatními – tyto aktivity jsou následně reflektovány ve společné diskusi, jež umožňuje přenos zážitků do pracovního prostředí.

  • Program probíhá na místě, které sami určíte, v případě zájmu rád doporučím vhodné lokality a konkrétní ubytování
  • Cíle programu upravím podle potřeb vedení společnosti, ale i potřeb zaměstnanců (před realizací proběhne osobní schůzka a analýza potřeb)
  • Každý program je koncipován jako teoreticko-praktický a obsahuje sebezkušenostní a reflektivní část
  • Využívám metod prožitkového učení (zážitková pedagogika) a v reflexích systemického přístupu zaměřeného na řešení
  • Evaluace po realizaci programu – dopad na fungování vaší společnosti

  Cena

  Cena za teambuilding je smluvní, většinou se pohybuje v rozmezí od 8000 do 10 000 za den (celodenní program včetně večera), její stanovení závisí na dojednaném obsahu, formě a délce. Kontaktujte mě, rád vám připravím kalkulaci na míru.