Vzdělávání

Pro pedagogy školských zařízení a pracovníky neziskového sektoru nabízíme tréninky sociálních dovedností, workshopy, semináře, akreditované vzdělávací programy (DVPP) nebo přednášky šité na míru.

Akreditované vzdělávací programy

 • Programy jsou akreditované MŠMT v systému DVPP jako studium k prohlubování odborné kvalifikace
 • Vzdělávací program probíhá přímo ve vaší škole či jiných prostorách
 • Po absolvování obdrží účastníci certifikát a veškeré materiály
 • Obsah vzdělávacího programu přiměřeně upravím podle potřeb školy (před realizací proběhne osobní schůzka a analýza potřeb)
 • Každý program je koncipován jako teoreticko-praktický a obsahuje sebezkušenostní a reflektivní část
 • Hodinovou dotaci mohu v případě zájmu navýšit
 • Uvedená cena je fixní bez ohledu na počet zúčastněných osob
Seznam akreditovaných kurzů

Ostatní vzdělávání

Nabízím seminář, workshop, trénink nebo přednášku v následujících oblastech:

 • Asertivní komunikace s rodiči
 • Vedení pedagogického sboru (koučování)
 • Zvládání a řešení konfliktů
 • Řešení nekázně
 • Rozvoj zaměstnanců (hodnotící rozhovor, hospitace ve výuce, koučování)
 • Vedení porad
 • Prezentační dovednosti
 • Práce s rolemi aneb jak si poradit s „rušivým elementem“
 • Práce s časem
 • Autorita a její rozvíjení
 • Skupinová dynamika a práce s ní
 • Příprava zotavovací akce
 • Program a realizace adaptačního kurzu

Cena vzdělávání

Cena za vzdělávání je smluvní, většinou se pohybuje v rozmezí 800 – 1500 Kč za 60 minut, její stanovení závisí na dojednaném obsahu, formě a délce. Kontaktujte mě, rád vám připravím kalkulaci na míru. V rámci Prahy a vybraných částí Středočeského kraje není účtováno cestovné a čas strávený na cestě.

Supervize

Školy a neziskové organizace se v této době potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a investují mnoho času do nalezení nových kolegů, nezapomínají však na potřeby stávajících zaměstnanců, aby z organizace neodešli? Máte i vy na škole začínajícího učitele, který „v tom tápe a neví si rady“? Trpí někteří kolegové syndromem vyhoření? Chybí jim ten správný drive a nadšení? Nezvládají kázeň a „kynoucí“ administrativu? Stěžují si na platy, špatný kolektiv a vedení? Pokud ano, nabízím svou pomoc formou supervize.

Supervize je odborná pomoc pro pracovníky v tzv. pomáhajících profesích (lékaři, sociální pracovníci, úředníci OSPOD, kurátoři, učitelé…). Cílem supervize je zejména zlepšit schopnost pomáhajících profesionálů účinně pomáhat svým klientům, platí, že chce-li někdo účinně pomáhat druhým, musí se nejprve postarat sám o sebe.

Nejčastější témata supervize:

 • Nevím jak dál pracovat s klientem
 • Chci zlepšit spolupráci s kolegy v týmu, sjednotit se v postupu
 • Zvládání kázně
 • Nemám vůči klientovi kladný postoj
 • Nerozumím klientovu chování
 • Chci se dozvědět něco o sobě, o svém způsobu práce, o své motivaci
 • Zajímají mě názory mých kolegů
 • Ztráta nadšení a motivace
 • Chci vědět, co ještě mohu udělat, zda konám dobře nebo špatně

Forma spolupráce

 • Individuální supervize: pracuje se s jedním klientem
 • Skupinová supervize: pracovníci jsou spojeni daným tématem (oblastí zájmu), mezi sebou se blíže neznají, mnohdy nejsou zaměstnanci téže organizace nebo spolu nepůsobí na pracovišti. Nejčastěji se uplatňuje jako tzv. případová supervize
 • Týmová supervize: supervizní práce s týmem spolupracovníků, zaměřuje se na zlepšení činnosti a fungování celého týmu nebo celé organizace

Cena

Cena za supervizi je smluvní, většinou se pohybuje v rozmezí 1000 – 1500 Kč za 60 minut, její stanovení závisí na dojednaném obsahu, formě, délce a místu konání. Kontaktujte mě, rád vám připravím kalkulaci na míru.

Koučování

Koučování je partnerská spolupráce mezi mnou a vámi, jejímž cílem je maximalizace vašeho osobního i profesního potenciálu, nalezení a efektivnější využití vašich schopností a dovedností. Koučování je metodou učení.

Nejčastější témata koučování:

 • Nedovedu učinit závažné rozhodnutí
 • Nejsem spokojen se svými výsledky
 • Celková pracovní nespokojenost a frustrace
 • Nevycházím se svými kolegy na pracovišti (se svým nadřízeným)
 • Schází mi motivace řešit problémy
 • Mám chuť odejít a najít si jinou práci
 • Nevím, zda využít příležitosti, která se mi nabízí
 • Nevím, zda bude mé rozhodnutí správné
 • Ve firmě je plno konfliktů, které na mě dopadají
 • Rád bych získal autoritu a respekt
 • Nevím, co dál …

Cena

Cena za koučování je smluvní, většinou se pohybuje v rozmezí 1000 – 1500 Kč za 60 minut, její stanovení závisí na dojednaném obsahu, formě, délce a místu konání. Kontaktujte mě, rád vám připravím kalkulaci na míru.

Odborné poradenství a diagnostika třídních kolektivů

Nabízím poradenství formou konzultací a případných intervencí v následujících oblastech:

 • Řešení školní šikany
 • Diagnostika vztahů ve skupině - při práci používám standardizovaný dotazník SORAD, B3, B4, ale i nestandardizovaný dotazník na zjišťování šikany; využívám i pozorování třídy při aktivitách
 • Příprava a organizace zotavovací akce

Cena

Cena za poradenství je smluvní, většinou se pohybuje v rozmezí 1000 Kč za 60 minut, její stanovení závisí na dojednaném obsahu, formě a délce. Kontaktujte mě, rád vám připravím kalkulaci na míru.