< zpět na seznam kurzů

Jak na neukázněné dítě ve skupině

8h | 9900 Kč

Kdo je vlastně zlobivé dítě? Jsem já sám ukázněný? Má „nekázeň“ nějaká pozitiva? Proč tak urputně vyžaduji kázeň? Lze „nekázeň“ využít jako výchovný prostředek? Nejen na tyto otázky budeme společně v rámci supervizní diskuse hledat odpovědi.

Cílem semináře je vybavit účastníky základními znalostmi a dovednostmi pro práci s neukázněnými dětmi ve skupině. Seminář je rozdělen na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zaměříme na problematiku kázně a autority, zejména se podíváme na komunikaci s neukázněným dítětem a na práci s pravidly. Vycházet budeme ze zahraničních i tuzemských výzkumů. V praktické části si následně vyzkoušíme nácvik dovedností, zejména pak různé způsoby vedení rozhovoru s neukázněným dítětem. Naučíme se, jak druhému říci, co se nám na jeho chování líbí a co nelíbí; jak udělit správně zpětnou vazbu; jak aktivně naslouchat případně jak a zda vůbec trestat. Jako metodu výuky zvolíme videotréning a následný rozbor s diskusí.

  • Při videotréningu odhalíte své stereotypy a chyby v komunikaci
  • Vytvoříme si společně zásady udržení kázně
  • Poznáme sami sebe, své vlastní potřeby

Podmínky

  • Maximální počet účastníků je 20 osob. V případě zájmu můžeme udělat společnou teoretickou část pro více osob a praktickou část rozdělit na dvě skupiny (+2000 Kč)
  • V rámci Prahy a vybraných částí Středočeského kraje není účtováno cestovné a čas strávený na cestě