< zpět na seznam kurzů

První pomoc při šikanování

8h | 9900 Kč

Víte, co je to šikana, ale rádi byste si procvičili vybrané dovednosti (vedení rozhovoru, diagnostika …) a reflektovali vlastní praxi? Proč šikana existuje a „co tím agresoři sledují“? Existuje vůbec obecně platný postup při řešení šikany?

Vzdělávací program je zaměřen na získání základních teoretických i praktických znalostí a dovedností pro řešení šikany ve skupině dětí. Seminář je koncipován jako teoreticko-praktický. Teoretická část bude zaměřena zejména na vymezení základní terminologie (agrese, agresivita, šikana, sociální deviace); naučíme se rozpoznat šikanu na ukázce (video, text) podle vymezených kritérií; řekneme si, jak šikanu správně řešit (scénář bezpečné léčby skupinového onemocnění), jak jí předcházet a jak vzniká; sděleny budou reálné případy z praxe lektora a prezentovány závěry vlastních výzkumů. Praktická část bude věnována nácviku dovedností a sebezkušenosti.

  • V rámci sebezkušenostní části porozumíme skupinovým procesům a určitým prvkům skupinové dynamiky
  • Naučíme se techniky vedení rozhovorů s agresorem a obětí
  • Naučíme se číst jednotlivé znaky šikany a „dělat“ do skupiny intervence

Podmínky

  • Maximální počet účastníků je 20 osob. V případě zájmu můžeme udělat společnou teoretickou část pro více osob a praktickou část rozdělit na dvě skupiny (+2000 Kč)
  • V rámci Prahy a vybraných částí Středočeského kraje není účtováno cestovné a čas strávený na cestě