< zpět na seznam kurzů

Školení hlavních vedoucích zotavovacích akcí

24h | 12 000 Kč

Pořádáte letní tábory a nevíte si rady s měnící se administrativou, bezpečností práce nebo GDPR? Dovedete správně pracovat s reflexí proběhlých aktivit? Umíte využívat nejnovější metody a techniky zážitkové pedagogiky? Umíte si poradit s šikanou ve skupině? Trápí vás spící vedoucí na večerní poradě? Pojďme společně naplňovat vizi vašeho tábora…

Vzdělávací program je zaměřen na přípravu hlavních vedoucích dětských táborů nebo jejich zástupců. Program se skládá ze dvou hlavních bloků: administrativního (obsahuje témata jako základní právní předpisy, povinnosti provozovatele, dokumentace tábora, hospodaření akce nebo pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s dětmi a mládeží) a pedagogického (zahrnující témata jako zážitková pedagogika, řešení konfliktů mezi dětmi, řešení šikany, základy managementu, vedení porad, práce s reflexí, základy sociální psychologie). Oba bloky mají teoretickou (přednáška s využitím didaktických pomůcek) a praktickou část (nácvik dovedností, videotrénink, kooperativní učení, heuristické metody, supervizní techniky).

  • Poměr teoretické a praktické výuky je 1:1.
  • Individuálně poskládáme témata tak, aby byla co nejprospěšnější pro váš tým.
  • Naučíme se řídit sami sebe.

Podmínky

  • Maximální počet účastníků je 25 osob. V případě zájmu je možné do programu zahrnout vaše požadavky (cca 5 hodin na volitelná témata). Kurz je vhodné koncipovat jako dvoudenní, mimo město v přírodě.