< zpět na seznam kurzů

Kurz konstruktivní komunikace pro pedagogy

24 h | 29900 Kč

Víte, jak odolat a bránit se manipulaci v komunikaci i lidských vztazích? Víte, jak druhým sdělit, co se vám na jejich chování líbí nebo nelíbí? Nevíte si rady při rozhovoru s agresivním rodičem nebo klientem? Chcete se naučit reagovat na kritiku? Dovedete ukončit vztahovou válku a věnovat se věcnému obsahu? Chcete ochutnat a navštívit svět psychoterapie? Pojďme společně trénovat a poznat tak trochu sami sebe.

I. blok: Základy konstruktivní komunikace

Povíme si něco o cíli komunikace, procesu vnímání (aneb jak to funguje v lidském mozku), faktorech ovlivňujících vnímání (tedy i vnímání řečeného), základních komunikačních axiomech dle známého terapeuta P. Watzlawicka, o věcné a vztahové složce komunikace, aktuálních výzkumech zabývajících se komunikací, o systemickém přístupu v psychoterapii. Budeme pracovat s konkrétními příklady, poznávat sami sebe, učit se porozumět významům slov.

II. blok: Zpětná vazba jako nástroj zlepšení kvality vztahu

Dozvíme se o teorii zpětné vazby, pravidlech při jejím poskytování (deskripce + popis prožívání), pokusíme se odlišit zpětnou vazbu od agresivních projevů v komunikaci (hodnocení, interpretace, nevyžádané dobré rady, předvídání budoucnosti); nacvičíme udělování zpětné vazby – využijeme práce ve dvojici – video trénink s následným rozborem. Zakomponujeme zpětnou vazbu do určitého komunikativního postupu; naučíme se uplatňovat participativní styl v komunikaci (vedení): zpětná vazba, pátrání po porozumění (technika kladení otevřených otázek, techniky aktivního naslouchání), hledání řešení; i řídící styl v komunikaci; natrénujeme i řešení konfliktů v komunikaci (rozpor ve vztahové a věcné rovině).

III. blok: Asertivita – nácvik dovedností

Naučíme se rozlišit agresivní, pasivní a manipulativní chování, povíme si výhody a nevýhody typů chování, sdělíme si naše asertivní práva, naučíme se základní asertivní vzorec (chci – musím oproti chci – měl bych); nacvičíme základní asertivní vzorec; pracovat budeme s kazuistikami, vyzkoušíme uplatňování oprávněného požadavku, odmítání žádosti o laskavost, zvládání kritiky (reálné a manipulativní) s nácvikem dovedností.

  • Při videotréningu odhalíte své stereotypy a chyby v komunikaci
  • Naučíme se techniky vedení rozhovorů s žáky i rodiči
  • Naučíme se reflektovat své komunikační strategie a chyby

Podmínky

  • Maximální počet účastníků je 15 osob. K udělení certifikátu je nutná přítomnost na všech třech blocích

Termín a místo konání