Články

Základy konstruktivní komunikace pro pedagogy (DVPP)

8h | 1000 Kč za osobu

Víte, jak druhým sdělit, co se vám na jejich chování líbí nebo nelíbí? Nevíte si rady při rozhovoru s agresivním rodičem nebo klientem? Chcete se naučit reagovat na kritiku? Dovedete ukončit vztahovou válku a věnovat se věcnému obsahu? Pojďme společně trénovat.

Cílem semináře je naučit účastníky základům konstruktivní komunikace, umět identifikovat symetrickou a asymetrickou komunikaci, umět udělit zpětnou vazbu správnou formou (říci druhému co se mu na jeho chování líbí a nelíbí), dále je naučit aplikovat postup vedení, bránit se manipulaci, odmítat žádost o laskavost, správně reagovat na kritiku. Seminář je koncipován jako teoreticko-praktický.

 • Při videotréningu odhalíte své stereotypy a chyby v komunikaci
 • Vytvoříme si společně zásady asertivní komunikace
 • Naučíme se reflektovat své komunikační strategie a chyby

 • předběžná přihláška

  Podmínky

  • Maximální počet účastníků je 18 osob.

  Termín a místo konání

  • 1. část proběhne 31. 3. 2020 od 16:45 do 19:45 na SPŠ Sdělovací techniky, Panská 856/3, Praha 1
  • 2. část proběhne 7. 4. 2020 od 16:45 do 19:45 na SPŠ Sdělovací techniky, Panská 856/3, Praha 1
  • Více informací o akreditovaných kurzech >

Zážitkový kurz Šuhaj 2020

Daleko od místa, kde žiješ, v horách, v pravé divočině, v zemi, kde se zastavil čas, začne naše dobrodružství a putování za poznáním sebe sama. Čeká nás cesta za hranici tvé komfortní zóny, plná výzev a rozhodnutí, která mohou ovlivnit fungování celé skupiny. Konstruktérem reality je každý z nás, nečekejte obyčejný výlet do přírody ani klidnou dovolenou v penzionu, kde máte zdánlivě všechno, ale bez přidané hodnoty. Ať již chceš poznat Ukrajinu, hledáš v životě novou cestu, kamarády, nebo chceš objevit nový kousek sebe, kurz je pro tebe. Mnohé z toho, co se naučíš a objevíš, ti zůstane na celý život.

Více informací o zážitkovém kurzu >

Školení hlavních vedoucích zotavovacích akcí

Pořádáte letní tábory a nevíte si rady s měnící se administrativou, bezpečností práce nebo GDPR? Dovedete správně pracovat s reflexí proběhlých aktivit? Umíte využívat nejnovější metody a techniky zážitkové pedagogiky? Umíte si poradit s šikanou ve skupině? Trápí vás spící vedoucí na večerní poradě? Pojďme společně naplňovat vizi vašeho tábora…

Vzdělávací program je zaměřen na přípravu hlavních vedoucích dětských táborů nebo jejich zástupců. Program se skládá ze dvou hlavních bloků: administrativního (obsahuje témata jako základní právní předpisy, povinnosti provozovatele, dokumentace tábora, hospodaření akce nebo pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s dětmi a mládeží) a pedagogického (zahrnující témata jako zážitková pedagogika, řešení konfliktů mezi dětmi, řešení šikany, základy managementu, vedení porad, práce s reflexí, základy sociální psychologie). Oba bloky mají teoretickou (přednáška s využitím didaktických pomůcek) a praktickou část (nácvik dovedností, videotrénink, kooperativní učení, heuristické metody, supervizní techniky).

 • Poměr teoretické a praktické výuky je 1:1.
 • Individuálně poskládáme témata tak, aby byla co nejprospěšnější pro váš tým.
 • Naučíme se řídit sami sebe.

Podmínky

Maximální počet účastníků je 20 osob. V případě zájmu je možné do programu zahrnout vaše požadavky (cca 5 hodin na volitelná témata). Kurz je koncipovaný jako třídenní (od pátku do neděle). Kurz je zakončen závěrečným písemným testem s uzavřenými otázkami. Po absolvování obdrží účastníci osvědčení.

Více informací o akreditovaných kurzech >