Články

Školení hlavních vedoucích zotavovacích akcí

Pořádáte letní tábory a nevíte si rady s měnící se administrativou, bezpečností práce nebo GDPR? Dovedete správně pracovat s reflexí proběhlých aktivit? Umíte využívat nejnovější metody a techniky zážitkové pedagogiky? Umíte si poradit s šikanou ve skupině? Trápí vás spící vedoucí na večerní poradě? Pojďme společně naplňovat vizi vašeho tábora…

Vzdělávací program je zaměřen na přípravu hlavních vedoucích dětských táborů nebo jejich zástupců. Program se skládá ze dvou hlavních bloků: administrativního (obsahuje témata jako základní právní předpisy, povinnosti provozovatele, dokumentace tábora, hospodaření akce nebo pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s dětmi a mládeží) a pedagogického (zahrnující témata jako zážitková pedagogika, řešení konfliktů mezi dětmi, řešení šikany, základy managementu, vedení porad, práce s reflexí, základy sociální psychologie). Oba bloky mají teoretickou (přednáška s využitím didaktických pomůcek) a praktickou část (nácvik dovedností, videotrénink, kooperativní učení, heuristické metody, supervizní techniky).

  • Poměr teoretické a praktické výuky je 1:1.
  • Individuálně poskládáme témata tak, aby byla co nejprospěšnější pro váš tým.
  • Naučíme se řídit sami sebe.

Podmínky

Maximální počet účastníků je 20 osob. V případě zájmu je možné do programu zahrnout vaše požadavky (cca 5 hodin na volitelná témata). Kurz je koncipovaný jako třídenní (od pátku do neděle). Kurz je zakončen závěrečným písemným testem s uzavřenými otázkami. Po absolvování obdrží účastníci osvědčení.

Termín

5. – 7. dubna 2019

Začínáme v pátek v 18 hodin. Přesný časový harmonogram Vám bude zaslán nejméně týden před akcí.

Místo konání

Rekreační středisko Železnice

Cena

Účastnický poplatek je stanoven na 1150 Kč (při účasti více osob z jedné organizace sleva 150 Kč za osobu). Ubytování s plnou penzí bude zajištěno v RS Železnice (strava 4x denně) za 700 Kč.

Přihlašování

Na e-mailu jakub.vlach@spoluvize.cz nebo telefonicky na čísle 728 956 045.